Scroll Top

Åpenhetsloven

Redegjørelse iht. til Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold).
ALNA er organisert som et AS med org. nr. 984 979 193.

ALNA AS produserer oljer, majoneser, dressinger, ketchup, salater, rører, egg i lake m.m. I tillegg selger ALNA importerte varer som hermetikk og grønnsaker, pasta, ost, tortillas, m.m. Produktene leveres til storhusholdning, dagligvare, ferdigmatprodusenter og industri i hele Norge. ALNA handler varer fra hovedsakelig norske leverandører og fra noen europeiske land. I noen tilfeller er det lange leverandørkjeder.

Vi er i gang med å implementere Åpenhetsloven i vår virksomhet. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt, men dette er et arbeid som vil utvikles over tid og pågå kontinuerlig. Dette er vår første redegjørelse med grunnlag i Åpenhetslovens krav.

Retningslinjer og rutiner for ALNAs arbeid med Åpenhetsloven.

Det operative ansvaret for implementering og oppfølging av Åpenhetsloven er lagt til kvalitetskoordinator. Innkjøpsansvarlig har den løpende oppfølgingen av leverandørene. Det overordnede ansvaret ligger hos administrerende direktør, og styret har øverste ansvar for å sikre at policy og lover etterleves.

ALNAs etiske retningslinjer gjelder for egen virksomhet og for leverandører til vår virksomhet. Retningslinjene er kommunisert i egen virksomhet og publisert på våre nettsider.

I egen virksomhet har vi rutiner for å forhindre diskriminering, trakassering, vold, korrupsjon og har rutiner for varsling, ulykker og alvorlige hendelser. Vi forholder oss til norske lover, regler og forskrifter som gjelder for virksomheter av vår størrelse og type.

Vi har oppdatert prosedyrer og rutiner som beskriver hvordan vi skal imøtekomme kravene i Åpenhetsloven med tanke på leverandørkjeden og forretningspartnere. Som en del av dette har vi blant annet utarbeidet og innført retningslinjer hvis det oppdages faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har gjort risikovurderinger av leverandører og forretningspartnere med tanke på sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Som følge av risikovurderingen har vi foretatt en mer grundig gjennomgang av våre største utenlandske leverandører, og leverandører fra bransjer som anses å kunne inneha en forhøyet risiko.

Det er så langt ikke avdekket forhold som tilsier at vår virksomhet har bidratt til faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.